Artykuł z roku 2004.
Utworzona w 1998 roku Gmina Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach jest instytucją kulturalną działającą na terenie gminy. W wyniku rozszerzenia działalności biblioteki publicznej o działalność kulturalną powstał ośrodek na wysokim poziomie. Zaznacza się tu wyjątkowa dbałość o dobre wieloletnie wyniki pracy bibliotek; co roku zapewniona jest stała kwota na zakup nowości, co sprzyja wzrostowi czytelnictwa. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, liczący 11600 woluminów oraz 21 tytułów czasopism. Biblioteka w Łaziskach ma około 520 czytelników (w gminie 1500) oraz 14 000 wypożyczeń, w GD i DK w Łaziskach wraz z filiami w 2003 r. uzyskała 38 000 wypożyczeń, co stawia ją na pierwszym miejscu w powiecie. W terenie znajdują się 3 filie biblioteczne: w Kamieniu, w Braciejowicach i w Kępie Piotrawińskiej. Pełnią one funkcje bibliotek publicznych i szkolnych.
W Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Łaziskach pracują dwie osoby. Dyrektorem tej instytucji jest pani Małgorzata Wojciechowska. Na etacie bibliotekarki pracuje pani Anna Czyż. W filiach pracują trzy bibliotekarki zatrudnione: dwie na pełnych etacie, jedna na trzy - czwarte. Rozszerzenie działalności biblioteki zainicjowało utworzenie kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od początku istnienia ośrodka działa: kółko plastyczne "Graffiti", kółko wokalne "Niewielka Grupa", kółko taneczne "Trzy Czwarte", Teatrzyk "Składak" i zespół folklorystyczny "Powiśle". Kółka zainteresowań prowadzą instruktorzy zatrudnieni na umowy zlecenie, na 3-4 godziny w tygodniu.

Od lutego 1999 roku w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Łaziskach działa grupa plastyczna "GRAFFITI", skupiająca uczniów z całej gminy. Instruktorem od poczštku działalności jest pani Marta Lorek. Obecnie uczęszcza na zajęcia 8 osób. Prace artystyczne są wystawiane w budynku biblioteki, jak również na różnych innych wystawach. Młodzi artyści zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych. Bierzemy udział w imprezach organizowanych w naszej gminie, jak i poza nią. Między innymi uczestniczyliśmy w IX i X Wojewódzkim Przeglądzie Kółek Plastycznych w Lublinie.
Dziecięcy zespół wokalny "NIEWIELKA GRUPA" powstał w listopadzie 1997 r. w Filii Bibliotecznej w Braciejowicach, od 1998r. zajęcia odbywają się w Łaziskach. Od początku jego istnienia aż do września ubiegłego roku instruktorem był pan Paweł Januszek, obecnie "pałeczkę przejęła" pani Małgorzata Kłudka. Zespół skupia w chwili obecnej 12 osób. Działalność grupy prezentowana jest podczas imprez plenerowych i przeglądów zespołów wokalnych.
Kółko teatralne "SKŁADAK" pod kierunkiem Pani Hanny Jakoniuk upowszechnia animacje teatralne wśród dzieci i młodzieży. Grupa przygotowuje okolicznościowe przedstawienia, dorocznie "Jasełka" na Wigilię dla ludzi samotnych organizowaną przez Ośrodek Pomocy w Łaziskach. Członkami kółka teatralnego są głównie uczniowie szkół podstawowych.

Zespół taneczny "TRZY CZWARTE" obecnie działa pod kierunkiem pani Eleonory Œwiech. Grupa tańczy tańce współczesne a na zajęcia uczęszcza przeważnie młodzież gimnazjalna. Dla grupy młodszej prowadzone są zajęcia z rytmiki. Zespół folklorystyczny "POWIŚLE" powstał jesienią 1997 roku w Filli Bibliotecznej w Braciejowicach. Obecnie spotkania obywają się w GB i DK w Łaziskach. Instruktorem był pan Paweł Januszek, a od listopada 2003 pan Piotr Żyła. Repertuar stanowią stare ludowe piosenki, jak również utwory mówiące o życiu współczesnej wsi. Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że chętnych do śpiewania tego repertuaru jest coraz mniej.
Głównym celem prowadzenia zajęć w kółkach obok rozwijania zainteresowań jest zaproponowanie różnych form spędzania wolnego czasu. Ośrodek wspiera szkoły w działaniach wychowawczych i promuje gminę w regionie poprzez udział zespołów w przeglądach i występach okolicznościowych, m.in.: na "Sadach" w Józefowie n/ Wi-słą, na "Jarmarku" w Opolu Lub., w Lublinie i w Końskowoli podczas Festynów Agroturystycznych. Działalność wszystkich zespołów stanowi oprawę artystyczną dla lokalnych imprez odbywających się w GB i DK w Łaziskach.
Dom Kultury zaprasza wszystkich chętnych do korzystania z jego usług kulturalnych, przygotowując ciekawy plan pracy na każdy rok. Do stałego repertuaru uroczystości należy zaliczyć organizowany w czerwcu Festyn Literacki w Łaziskach i Festyn Ludowy "Sobótka" w Piotrawinie. Ponadto organizowane są gminne konkursy recytatorskie i plastyczne.
Pięknie urządzona czytelnia sprzyja spotkaniom literackim, a przestronna sala widowiskowa licznym biesiadom. To tu organizuje się okolicznościowe sesje rady gminy, spotkania emerytowanych nauczycieli, itp. Czasami z tych pomieszczeń korzysta Urząd Pracy. W listopadzie 2003 r. po raz pierwszy gościliśmy Regionalne Towarzystwo Powiślan.
W imieniu swoim i pani dyrektor zapraszam wszystkich zainteresowanych biblioteką i współuczestnictwem w jej rozwoju. Zapraszamy!!!
Napisała Marta Lorek