Informacje opracowały Justyna Ozimek i Małgorzata Korgul

 

BIBLIOTEKA

Filia Bibliotecznej w Kamieniu

Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach

kierownik pani Danuta Skorek

 


wnętrze biblioteki

 

 

-HISTORIA-Filia biblioteczna w Kamieniu została założona w 1948 roku jako Biblioteka Gromadzka, a liczący 289 woluminów księgozbiór umieszczono w pałacu. Pierwszym pracownikiem była Bronisława Pokraka następnie Jan Pernak oraz  Tadeusz Pilichowski .W 1955 roku w bibliotece było 243 czytelników i 3000 książek . Pracę wówczas podjęła Helena Czopek, która przez  35 lat z powodzeniem budowała i umacniała rolę biblioteki w środowisku. W 1956 roku w pałacu miał miejsce pożar i część uległa zniszczeniu . Ocalały księgozbiór zostaje przeniesiony do innego pomieszczenia. Rok 1956 to kolejna przeprowadzka do lokalu prywatnego. Po3 latach biblioteka wraca do pałacu . Zajmuje pomieszczenie po świetlicy . Rok 1970 to data przeprowadzki do lokalu prywatnego wynajętego u Stanisława Leśniaka , gdzie biblioteka zadomowiła się na całe 20 lat .W 1985 roku Helena Czopek z opinią niezwykle zasłużonego pracownika przechodzi na emeryturę, ale kontynuuje pracę w bibliotece na 1\2 etatu. Za osiągnięte w pracy wyniki była wyróżniona i nagrodzona. Jednocześnie pracę w bibliotece podjęła Danuta Skorek, która w zawodzie bibliotekarza realizuje się do dziś. Rok 1990 kolejna zmiana lokalu.  Tym razem do dwóch ładnych i przestronnych pomieszczeń  w nowym obiekcie. Biblioteka oferuje różnorodny liczący  8300 woluminów księgozbiór dla wszystkich grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem czytelników dorosłych, stanowiących 2/3 osób  odwiedzających placówkę. 31 grudnia1990 roku z biblioteki odchodzi długoletnia bibliotekarka Helena Czopek. W roku 1992 w filii bibliotecznej zostaje zatrudniona Elżbieta Lasek. Pracuje w bibliotece oraz w świetlicy mieszczącej się obok biblioteki , jednocześnie 1 raz w tygodniu obsługuje filię w Kępie Piotrawińskiej . Po 3 latach zostaje przeniesiona na stałe do filii . W 2000 roku z biblioteki korzystało 300czytelników a wypożyczali łącznie 8000 książek i czasopism. Ostatnia przeprowadzka miała miejsce w roku 2001. Po decyzji Rady Gminy księgozbiór jest przeniesiony do 3 pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kamieniu. Powierzchnia lokalu –80m 2 z oddzielonym wejściem. W pomieszczeniach jasnych , przestronnych pełnych zieleni biblioteka funkcjonuje do dziś jako biblioteka publiczna , jednocześnie pełni funkcję biblioteki szkolnej.

Czytelnicy mogą korzystać z wypożyczalni oraz czytelni. Do dyspozycji ,mają bogate i zróżnicowane tematycznie zbiory w tym księgozbiór regionalny oraz 12 tytułów czasopism .W 2004 roku z biblioteki korzystało 300 czytelników i wypożyczyli ogółem 7400 woluminów łącznie z czasopismami . Pomimo malejącej liczby dzieci oraz ludności z obsługiwanego terenu osiągnięciem jest utrzymanie czytelnictwa na stałym poziomie. Z biblioteki korzysta 35 % ogółu mieszkańców. Co roku księgozbiór uzupełniany jest nowościami. Obecnie ze szczególnym  uwzględnieniem dzieci oraz młodzieży. W2004roku do biblioteki zakupiono 220 woluminów na sumę 2000 zł. Ogólny stan  księgozbioru wynosi 8012 woluminów. Biblioteka w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową prowadzi edukację czytelniczo-medialną. Corocznie odbywa się impreza czytelnicza „Pasowanie klasy 1 na czytelnika”. Bierze czynny udział w różnego rodzaju konkursach. W konkursie regionalnym „ Ziemia Rodzinna 1995-1996” została wyróżniona  na szczeblu wojewódzkim. Wynikiem udziału w konkursie „Biblioteka Centrum Informacji o Regionie” jest wykonana ścieżka historyczno-przyrodnicza „Kamień- Piotrawin atrakcyjne miejscowości położone nad Wisłę „ z realizacją w roku 2005. Oprócz wystaw biblioteka organizuje i prowadzi podstawowe formy działalności kulturalno-światowej jak: spotkanie z baśnią, głośne czytanie, konkursy plastyczne oraz konkursy na najaktywniejszego czytelnika z każdej klasy. Akcentuje corocznie Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka itp. Biblioteka współpracuje z Gminną Biblioteki i z Domem Kultury w Łaziskach oraz Powiatową Biblioteką Publiczną w Opolu Lubelskim. Posiada katalog alfabetycznym, rzeczowe oraz tytuły literatury dziecięcej i młodzieżowej. W roku 2005 planowany jest zakup komputera.” Prawie 60 lat w historii biblioteki to niewiele biorąc pod uwagę czas, lecz prawie 60 lat działalności Filii Bibliotecznej w Kamieniu to ogrom przemian, wieloletni trud bibliotekarzy, lata lepsze i gorsze, to wreszcie to, co się złożyło na obecny  kształt pracy i wygląd biblioteki.”

 

 


 

Jest miejsce, w którym zanurzasz się w świecie marzeń.

Tam jesteś świadkiem najróżniejszych zdarzeń.

Ta bajeczna kraina zwie się czytelnią.

Przyjdź do niej, a wszystkie pragnienia ci się spełnią.

 

Tam miła Pani czasopismo ci poda

I kilka ważnych słów od siebie doda.

I już wiesz wszystko o ciekawych krajach,

o życiu muchy ,konia i o Majach.

Gdy dręczą cię pytania i problemy duże,

Poszukaj odpowiedzi w codzienne  lekturze.

Jeśli chcesz poznać biografię znanej pisarki,

Koniecznie zwróć się do Pani bibliotekarki.

Te właśnie sympatyczne Panie

Są do swej  pracy bardzo przywiązane.

To dzięki nim jesteś jak gołąb skrzydlaty,

Który poznaje wciąż nowe, nieznane światy.


 

Pani Danuta Skorek- bibliotekarka