"Sztuka plastyczne to dziedzina twórczości artystycznej, z którą wiążą się dzieła sztuki doznawane wizualnie
czyli malarstwo, rzeźba, rysunek i grafika; w szerszym znaczeniu także architektura i rzemiosło artystyczne".

 • "Przygody superbohatera Pana Zdrówko" wrzesień 2019
 • "Prace przestrzenne, grupowa "Zabawka Eko" kwiecień 2017
 • "Prace techniczne - domki zapałczane, lalki z masy solnej... czerwiec 2016
 • "Prace techniczne - przystawki, sałatki ... czerwiec 2016
 • "Prace plastyczne konkursowe "Bądź bezpieczny na drodze" " marzec 2016
 • "Prace plastyczne konkursowe "W świecie baśni" " marzec 2016
 • "Prace plastyczne klasy 5- domki z zapałek i lalki z masy solnej" styczeń 2016
 • "Bajka polska w komiksie- technika rysunkowa, klasa IV i VI" listopad 2015
 • "Jesienne bukiety kwiatów - prace uczennic na kółku plastycznym " wrzesień 2015
 • "Portret- technika dowolna, klasa V i VI" wrzesień 2015
 • "Martwa natura - farby plakatowe, klasa V i IV" wrzesień 2015
 • "Przystawki - wykonane na zajęciach technicznych w klasie VI " czerwiec 2015
 • "Temat dowolny- grafika druku wypukłego" prace uczniów kl. 6 , marzec 2015
 • "Ptasi mieszakńcy naszej wyobraŸni " prace uczniów , kwiecień 2014
 • "Fantastyczny kosmos"" prace uczniów , styczeń 2013
 • "Bohaterowie powieści Janusza Korczaka" prace uczniów kl. VI, wrzesień 2012
 • "W krainie muzyki Fryderyka Chopina" prace uczniów , maj 2010
 • "Model architektoniczny zamku" prace uczniów klasy VI, listopad 2009
 • "Martwa natura" prace uczniów klasy VI, pażdziernik 2009
 • "Mapy podróży" prace uczniów klasy VI, wrzesień 2009
 • "Zimowe impresje" prace uczniów klasy IV, luty 2008
 • "Wyklejanka z włóczki - PTAKI" prace uczniów klasy IV, październik 2007
 • "WAKACYJNE MAPY" prace uczniów klas VI, wrzesień 2007
 • "FANTAZYJNE OBLICZE" prace uczniów klasy VI, styczeń 2007
 • "POCZTÓWKA Z EGIPTU" prace uczniów klas V, styczeń 2007
 • "NITKĄ MALOWANE" prace uczniów klasy IV, listopad 2006
 • "KOPIA DZIEŁA SZTUKI" prace uczniów klas V, listopad 2006
 • "PROJEKT POSADZKI" prace uczniów klasy VI, grudzień 2006  Prace plastyczne pt. "Wojna w oczach dziecka" zostały wykonane w technice malarstwa lub rysunku przez uczniów klas I-III w ramach pracy domowej. W ten sposób dzieci wyraziły swój patriotyzm wobec Ojczyzny-Polski i z własnej perspektywy przedstawiły jej losy w latach 1939-1945. Celem głównym realizacji zadania było upamiętnienie 80 rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej. Pomysłodawca zadania, z którym zmierzyli się we wrześniu prawie wszyscy uczniowie klas I-III, była pani Aleksandra Pogoda. Nagrody za terninowe oddanie prac ufundowała pani Marta Lorek.


  Wystawa pt."Sztuka jest wokół nas" prezentuje prace wykonane w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia plastyczne uczniów klasy III. Zajęcia te zwane popularnie kółkiem plastycznym odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 min. Są skierowane do dzieci, które oczekują dalszego ukierunkowanego rozwoju swoich umiejętności. To również sposób na wywołanie radości z tworzenia oraz rozwijanie pomysłowości i kreatywności kształtowanej w toku zajęć zintegrowanych. Na zajęciach nie wyklucza się udziału dzieci z innych klas zainteresowanych sztuką plastyczną. Zajęcia prowadzi Aleksandra Pogoda. Tematy prac plastycznych objętych ekspozycją to:
  1) "Mój portret"-kompozycja na płaszczyŸnie z elementami wypukłymi.
  2) Kompozycja pasowa pt."Atrybuty szkolne"-malowanie flamastrami.
  3) Poznajemy technikę akwarelową i malujemy -"Wazon z kwiatami".


  Pocztówka z Egiptu - prace uczniów klas 5, styczeń 2007


  Prace uczniów klasy VI - Portret w ołówku, marzec 2007