Kółko przyrodnicze

zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w wymiarze 2 - 3 godzin zegarowych,
tuż po zajęciach dydaktycznych, o ustalonej późniejszej godzinie po południu
lub w dni wolne od zajęć szkolnych, czyli soboty. Zdecydowana większość zadań
powinna być realizowana w okresie wiosenno-letnim, pewna część w okresie
jesienno-zimowym. Opiekunem kółka jest nauczycielka przyrody Barbara Lipa.
Główne cele:W bieżącym roku szkolnym na zajęcia uczęszcza 8 uczniów z klas VI.

Do góry