Nauczyciele
GRONO PEDAGOGICZNE ROK SZKOLNY 2019 / 2020

Dyrektor Marta Lorek - nauczyciel informatyki, plastyki
Barbara Lipa - nauczyciel przyrody,matematyki, biologii, wychowawca klasy V,
Anna Buda - wychowawca klasy VI B, nauczyciel języka polskiego
Anna Chmiel - nauczyciel historii,logopeda,wychowawca świetlicy
Magdalena Zagozdon - nauczyciel języka angielskiego
Jacek Witczak - nauczyciel wychowania fizycznego, techniki
Katarzyna Pióro - nauczyciel religii, wychowawca świetlicy
Renata Smaga - wychowawca klasy VI A, nauczyciel wychowania fizycznego,wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarka
ks. Krzysztof Lichota - nauczyciel religii w klasie VI a i VI b
Aleksandra Pogoda - wychowawca klasy III
Katarzyna Głogowska-nauczyciel oddziału przedszkolnego,
Katarzyna Gazda -wychowawca kl. I pedagog
Wioletta Piłat -wychowawca kl. II, nauczyciel j. angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
Aneta Czuk - nauczyciel współorganizujący kształcenie

INNI PRACOWNICY
Piotr Rutkowski
Kamil Ciostek - referent
Barbara Ciostek
Elżbieta MendakDyrektor Barbara Lipa nauczyciel dyplomowany
Pedagogiczny staż pracy 30 lat
Ukończone szkoły: UMCS w Lublinie-biologia, specjalizacja-biologia środowiskowa.
Studia podyplomowe: W zakresie nauczania matematycznego-Akademia Podlaska w Siedlcach.


Katarzyna Głogowska nauczyciel dyplomowany
Pedagogiczny staż pracy 33 lat
Ukończone szkoły:Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze - studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
Studia Podyplomowe: Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Lublinie. "Diagnoza w edukacji przedszkolnej"
Studia podyplomowe kwalifikacyjne - HUMANITAS Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Sosnowcu z siedzibą w Lublinie -Muzyka, plastyka -WOK- organizacja zajęć artystycznych.
Do góry

Katarzyna Gazda nauczyciel mianowany
Pedagogiczny staż pracy 28 lat
Ukończone szkoły: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej
KUL- Studia wyższe licencjackie na kierunku Pedagogiki w zakresie wczesnoszkolnej
Do góry

Renata Smaga nauczyciel mianowany
Pedagogiczny staż pracy 26 lat
Ukończone szkoły: UMCS w Lublinie- studia zawodowe na kierunku Pedagogika w zakresie nauczania początkowego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej
Studia podyplomowe - wychowanie fizyczne, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Kurs kwalifikacyjny w zakresie "Wychowanie do życia w rodzinie"
Do góry


Wioletta Piłat nauczyciel dyplomowany
Pedagogiczny staż pracy 29 lat
Ukończone szkoły: UMCS w Lublinie- Studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie zaawansowanym i uzyskanie CertyfikatuCentrum Języków Obcych O.K.

Do góry


Aleksandra Pogoda nauczyciel dyplomowany
Pedagogiczny staż pracy 37 lat
Ukończone szkoły: UMCS w Lublinie- Studia wyższe magisterskie na kierunku Wychowanie plastyczne w zakresie wychowania plastycznego
Studia podyplomowe: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

Do góry


Anna Buda nauczyciel dyplomowany
Pedagogiczny staż pracy 27 lat
Ukończone szkoły: KUL w Lublinie - Studia w zakresie filologii polskiej

Do góry

Magdalena Zagozdon nauczyciel mianowany
Pedagogiczny staż pracy 8 lat
Ukończone szkoły: KUL w Lublinie - mgr filologii angielskiej

Do góry

Anna Chmiel nauczyciel dyplomowany
Pedagogiczny staż pracy 28 lat
Ukończone szkoły: Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie- mgr historia
Studia podyplomowe: W zakresie filologia polska, kultura i język polski.


Do góry

Katarzyna Pióro nauczyciel mianowany
Pedagogiczny staż pracy 24 lat
Ukończone szkoły: Kolegium Teologiczne Archidiecezji Lubelskiej- Studia wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym mgr teologii
Studia Podyplomowe: Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - HUMANITAS Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Sosnowcu z siedzibą w LublinieDo góry

Marta Lorek nauczyciel dyplomowany
Pedagogiczny staż pracy 24 lat
Ukończone szkoły: Politechnika Radomska-kierunek Wych. techniczne specjalność plastyka.
Studia Podyplomowe: KUL w Lublinie - Informatyka, UMCS w Lublinie - Matematyka

Do góry

ks. Krzysztof Lichota nauczyciel dyplomowany
Pedagogiczny staż pracy: 18
Ukończone Szkoły: KUL w Lublinie- Studia wyższe magisterskie na kierunku Teologia w zakresie teologii

Do góryDo góry