Nauczyciele
GRONO PEDAGOGICZNE ROK SZKOLNY 2020 / 2021

Dyrektor Marta Lorek - nauczyciel informatyki, plastyki, techniki
Dorota Janoszczyk- nauczyciel matematyki, wychowania do życia w rodzinie
Anna Buda- wychowawca klasy IV, nauczyciel języka polskiego
Anna Chmiel- nauczyciel historii,logopedii, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III
Magdalena Zagozdon- nauczyciel języka angielskiego
Jacek Witczak - nauczyciel wychowania fizycznego
Katarzyna Pióro- nauczyciel religii, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca świetlicy
Katarzyna Głogowska-wychowawca kl. I, nauczyciel muzyki
Katarzyna Gazda -wychowawca kl. II, pedagog
Michał Gąska - biologia, geografia
Grażyna Stęniak - nauczyciel przyrody
ks. Krzysztof Lichota- nauczyciel religii w klasie III i VI
Renata Smaga- bibliotekarka
Aleksandra Pogoda- wychowawca oddziału przedszkolnego

INNI PRACOWNICY
Piotr Rutkowski
Kamil Ciostek - referent
Barbara Ciostek
Elżbieta Mendak
Do góry