Szkoła Podstawowa w Kamieniu
dokumenty szkolne:

 • STATUT SZKOŁY

 • Procedura PPP
 • Program wychowawczy

 • Program profilaktyczny • Regulamin Szkoły

 • Regulamin Rady Pedagogicznej

 • Regulamin Samorz±du Uczniowskiego

 • Regulamin Dyżurów Nauczycieli

 • Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych
 • Raport z wewnętrznej ewaluacji w Szkole Podstawowejw Kamieniu za

 • rok szkolny 2010/ 2011 >> czytaj<<
 • rok szkolny 2011/ 2012 >> czytaj<<
 • rok szkolny 2012/ 2013 >> czytaj<<