Szkoła Podstawowa w Kamieniu
dokumenty szkolne:

 • STATUT SZKOŁY

 • Regulamin ¶wietlicy

 • Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Kamieniu w okresie epidemii

 • Procedura odbioru dzieci 2020/2021

 • Procedura podejrzenia zachorowania

 • Procedura wydawania posiłków

 • Procedura BHP 2020/2021

 • Koncepcja pracy szkoły 2020/2021

 • Plan zajęć lekcyjnych

 • Procedura PPP

 • Zasady oceniania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

 • Program wychowawczo- profilaktyczna, opis działań na rok 2020/2021

 • Regulamin Szkoły

 • Regulamin Rady Pedagogicznej

 • Regulamin Samorz±du Uczniowskiego

 • Regulamin Dyżurów Nauczycieli

 • Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych

  Raport z wewnętrznej ewaluacji w Szkole Podstawowejw Kamieniu za

 • rok szkolny 2010/ 2011 >> czytaj<<
 • rok szkolny 2011/ 2012 >> czytaj<<
 • rok szkolny 2012/ 2013 >> czytaj<<