ROK SZKOLNY 2018 / 2019


„Robotyka LEGO MINDSTORMS EV3”

Zajęcia dodatkowe z robotyki skierowane są do uczniów klas IV-VI klasy Szkoły Podstawowej.
Istota zajęć wymusza prowadzenie ich w sposób blokowy raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin lekcyjnych.

Każdy projekt rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia wyjaśniającego zadanie. Uczniowie konstruują i programują zbudowane roboty z gotowych planów, modyfikują je a także tworzą własne projekty. Programując roboty, uczniowie decydują o kolejności wykonywanych przez niego czynności. Tworzone algorytmy zawierają pętle, instrukcje warunkowe oraz zmienne. Uczniowie mają możliwość poruszania się robotem poprzez aplikację na telefonie. Efektem końcowym jest stworzona i zaprogramowana konstrukcja, którą dzieci muszą zaprezentować (nagrać film, zrobić zdjęcie).
Celem zajęć jest przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, podstaw automatyki i robotyki, zasady działania robotów i urządzeń elektronicznych oraz rozwiązania problemów projektowych. Zajęcia główny nacisk kładą na rozwój u dzieci umiejętności takich jak: wyobraźnia wizualno-przestrzenna, kreatywność, praca zespołowa czy umiejętność logicznego myślenia. Program został tak opracowany, aby umożliwić dzieciom systematyczne zdobywanie wiedzy i nauczyć praktycznych umiejętności.


Driving Base

Wyścigwka

Easybot
Robot siłacz

Robot siłacz

Robot siłacz
Robot siłacz


Do góry