ROK SZKOLNY 2019 / 2020


„Robotyka LEGO MINDSTORMS EV3”

Zajęcia dodatkowe z robotyki skierowane są do uczniów klas IV-VI klasy Szkoły Podstawowej.
Istota zajęć wymusza prowadzenie ich w sposób blokowy raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Każdy projekt rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia wyjaśniającego zadanie. Uczniowie konstruują i programują zbudowane roboty z gotowych planów, modyfikują je a także tworzą własne projekty. Programując roboty, uczniowie decydują o kolejności wykonywanych przez niego czynności. Tworzone algorytmy zawierają pętle, instrukcje warunkowe oraz zmienne. Uczniowie mają możliwość poruszania się robotem poprzez aplikację na telefonie. Efektem końcowym jest stworzona i zaprogramowana konstrukcja, którą dzieci muszą zaprezentować (nagrać film, zrobić zdjęcie).
Celem zajęć jest przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, podstaw automatyki i robotyki, zasady działania robotów i urządzeń elektronicznych oraz rozwiązania problemów projektowych. Zajęcia główny nacisk kładą na rozwój u dzieci umiejętności takich jak: wyobraźnia wizualno-przestrzenna, kreatywność, praca zespołowa czy umiejętność logicznego myślenia. Program został tak opracowany, aby umożliwić dzieciom systematyczne zdobywanie wiedzy i nauczyć praktycznych umiejętności.

 • Robotyka rok szkolny 2018/2019


  9.03.2020r.
  10.02.2020r.  27.01.2020r.  16.12.2019
  18.11.2019r.

  Roboty sprzątające

  4.11.2019r.  28.10.2019r.
  21.10.2019r.
  16 września
  Zajęcia 9 września
  budowa pierwszego robota  Do góry