ROK SZKOLNY 2020 / 2021

Program szkolnej akcji stacjonarnej 18-20.09.2020r.Działamy lokalnie, w myśl zasady „W tym roku posprzątam swój kawałek Polski”!

1. Ogłoszenie akcji w klasach 1-6.

2. Przeprowadzenie lekcji „Plastik, rezygnuję, redukuję, segregują”.

3. W akcję zaangażują się chętni uczniowie z rodzicami w dniach 18-20.09.2020r.

4. Uczniowie robią rekonesans po swojej okolicy. Zakres sprzątania to terenu wokół wsi Piotrawin, Kamień (brzeg Wisły, zagajniki leśne), Łaziska (dróżki w zagajnikach leśnych).

5. Segregowane odpady składowane będą w gospodarstwach domowych.

6. Przeliczenie zebranych worków śmieci. Dokumentacja fotograficzna.

7. Rada Rodziców dla uczniów zaangażowanych w akcję ufunduje nagrody.

8. Podsumowanie akcji i rozdanie nagród na apelu szkolnym dla najlepszych „Przyjaciół Ziemi”.
Koordynator Marta Lorek

Do góry