Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2019 zostało opublikowane na stronie

BIP Łaziska

Szkoła Podstawowa  w Kamieniu 
24-335 Łaziska 
tel. (0 81) 8280166
e-mail napisz do nas


Dzień:

 • Aktualności

 • Dokumenty, plan lekcji

 • Osiągnięcia, sukcesy
 • Archiwum

 • Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach

  S P w Kępie Piotrawińskiej

  S P w Łaziskach

  S P w Braciejowicach

  Parafia Rzymsko-Katolicka w Piotrawinie


 • Zabawy w wierszowanie
 • wierszyki szkoły z klasą
 • INFORMACJA
  W dniu 27 sierpnia 2020 roku Szkoła Podstawowa w Kamieniu otrzymała od Gminy Łaziska sprzęt komputerowy dla uczniów w ramach realizowanych przez gminę projektów: "Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+" ; środki na realizację projektów pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.


  Rozkład jazdy autobusu szkolnego
  - rok szkolny 2020/2021  Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Kamieniu
  od 1 września 2020r.  ProteGo Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Rekomendacja MEN, GIS do rodziców  Składamy serdeczne podziękowania


  za przekazanie roślin do ogrodu sensorycznego.

  Składamy serdeczne podziękowania


  Państwu Barbarze i Remigiuszowi Grzywom za bezpłatne przekazanie drzewek owocowych do szkolnego mini sadu.  Składamy serdeczne podziękowania
  Firmie Geocover sp. z o.o. z Łodzi za bezpłatne przekazanie agrowłókniny, która umożliwi realizację ogrodu sensorycznego.

  Grupa "Wieloowocarni" zajęła 4 miejsce w Polsce
  z liczbą punktów 547,33
  i otrzymuje grant na założenie mini sadu!!!  Realizujemy "Program dla szkół" i "ABC zdrowego żywienia"
  .

  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF  Zajęcia z robotyki Klocki LEGO

  Priorytety pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021
  "Jeśli stanąłęś na stracie, to już zwyciężyłeś - choćbyś był ostatni."

  1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.  Praca plastyczne kółka Graffiti


  rok szkolny 2019/2020  FOTO

  Rozdanie świadectw roku szkolnego 2019/2020.

  Fotografia

  Prace plastyczne


  Wydarzenia w przedszkolu

  Dzień Seniora
  i dzień Babci i Dziadka

  Jasełka w Piotrawinie

  Spotkanie opłatkowe 2019

  Mikołajki 2019

  Zabawa Andrzejkowa 2019

  Obchody Odzyskania Niepodległości

  ślubowanie klasy pierwszej
  i pasowanie na czytelnika

  Dzień Nauczyciela

  Dzień Chłopaka

    Aktualizacja: