Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2019 zostało opublikowane na stronie

BIP Łaziska

Szkoła Podstawowa  w Kamieniu 
24-335 Łaziska 
tel. (0 81) 8280166
e-mail napisz do nas


Dzień:

 • Aktualności

 • Dokumenty, plan lekcji

 • Osiągnięcia, sukcesy

 • Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach

  S P w Kępie Piotrawińskiej

  S P w Łaziskach

  S P w Braciejowicach

  Parafia Rzymsko-Katolicka w Piotrawinie


 • Zabawy w wierszowanie
 • wierszyki szkoły z klasą
 • Ogólne zasady oceniania
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
  Szkoły Podstawowej w Kamieniu

  INFORMACJA !
 • Od 25 maja dla wszystkich uczniów SP w Kamieniu nadal prowadzona jest nauka zdalna z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 • Od 1 czerwca uczniowie klas V - VI będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

  Harmonogram tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia.


 • Składamy serdeczne podziękowania


  Państwu Barbarze i Remigiuszowi Grzywom za bezpłatne przekazanie drzewek owocowych do szkolnego mini sadu.  Składamy serdeczne podziękowania
  Firmie Geocover sp. z o.o. z Łodzi za bezpłatne przekazanie agrowłókniny, która umożliwi realizację ogrodu sensorycznego.

  Grupa "Wieloowocarni" zajęła 4 miejsce w Polsce
  z liczbą punktów 547,33
  i otrzymuje grant na założenie mini sadu!!!  Realizujemy "Program dla szkół" i "ABC zdrowego żywienia"
  .


  Hanna Kotowska z klasy III zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym "Drogi Przyszłości" w ramach 200. rocznicy powstania Centralnej Administracji Drogowej w Polsce.
  Gratulujemy!!!

  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF  Zajęcia z robotyki Klocki LEGO

  Priorytety pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020
  "Jeśli stanąłęś na stracie, to już zwyciężyłeś - choćbyś był ostatni."

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.  Praca plastyczne kółka Graffiti


  rok szkolny 2019/2020

  FOTO

  Nauka zdalna

  walentynki 2020

  Zabawa karnawałowa
  Wydarzenia w przedszkolu

  Dzień Seniora
  i dzień Babci i Dziadka

  Jasełka w Piotrawinie

  Spotkanie opłatkowe 2019

  Mikołajki 2019

  Zabawa Andrzejkowa 2019

  Obchody Odzyskania Niepodległości

  ślubowanie klasy pierwszej
  i pasowanie na czytelnika

  Dzień Nauczyciela

  Dzień Chłopaka

    Aktualizacja: