Wymagania z poszczególnych przedmiotów
Przedmiot KLASA 4 KLASA 5KLASA 6Przedmiotowy System Oceniania
matematyka Wymagania

Materiał nauczania
Wymagania

Materiał nauczania
Wymagania

Materiał nauczania
PSO matematyka
język polski Wymagania wymagania wymagania PSO język polski
język angielski Wymagania Wymagania
biologia wymagania Wymagania Wymagania
Pso biologia
geografia Wymagania
Pso geografia
historia Wymagania Wymagania Wymagania
PSO historia
technika Wymagania Wymagania Wymagania PSO technika
informatyka Wymagania Wymagania Wymagania PSO informatyka
plastyka Wymagania Wymagania Wymagania PSO w wymaganiach
muzyka Wymagania Wymagania PSO muzyka
religia Wymagania Wymagania PSO religia
wych.fizyczne Wymagania Wymagania PSO wych.fiz.
Wymagania dla kl. 1-3
Przedmiot/
edukacja
KLASA 1 KLASA 2KLASA 3System
Oceniania
język
angielski
Wymagania Wymagania Wymagania System oceniania w edukacji wczesnoszkolnej

Wymagania z edukacji plastycznej dla kl.1-3
religia Wymagania Wymagania