Wymagania z poszczególnych przedmiotów
Przedmiot KLASA 4 KLASA 5KLASA 6Przedmiotowy System Oceniania
matematyka Wymagania

Materiał nauczania
Wymagania

Materiał nauczania
Wymagania

Materiał nauczania
PSO matematyka
język polski PSO wymagania PSO wymagania PSO wymagania
przyroda
technika Wymagania Wymagania Wymagania PSO technika
Kryteria oceniania
informatyka
z.komp.
Wymagania Wymagania Wymagania PSO zajęcia komputrowe
plastyka Wymagania Wymagania Wymagania PSO plastyka
Kryteria oceniania