Przyroda regionu

GMINA ŁAZISKA
położona jest na prawym brzegu Wisły, w centralnej części powiatu opolskiego. W skład gminy wchodzą 23 wsie: Braciejowice, Głodno, Grabowiec, Janiszów, Kamień Puławski, Kępa Piotrawińska, Kępa Gostecka, Kolonia Łaziska, Kolonia Koło, Kopanina Kamińska, Kopanina Kaliszańska, Kosiorów, Las Dębowy, Łaziska, Nieciecz, Niedźwiada Duża, Niedźwiada Mała, Piotrawin, Trzciniec, Wojciechów, Wrzelów, Zakrzów, Zgoda.
Na całym obszarze gminy krajobraz podlega ochronie. Część gminy wchodzi w skład Chodelskiego Obszaru Chronionego, pozostała część stanowi fragment Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Podstawą gospodarki gminy jest rolnictwo, dzięki czemu nie nastąpiła degradacja środowiska przyrodniczego. Malowniczy krajobraz i sąsiedztwo rzeki Wisły stwarzają dobre warunki do rozwoju agroturystyki.
WSPÓŁCZESNOŚĆ
STOLICA GMINY ŁAZISKA. Pisana historia tej miejscowosci sięga roku 1414. Obecnie wioska, ta liczy ponad 550 mieszkańców. Znajduje się tu Urząd Gminy, Gimnazjum Publiczne, poczta, Bank Spółdzielczy, Zakład Opieki Medycznej Eskulap, Gminna Biblioteka i Dom Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Informacji oraz kompleks handlowo -usługowy.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Największą atrakcją turystyczną sĄ niewątpliwie piękne nie skażone cywilizacją krajobrazy. Ponadto w niektórych miejscowościach odnaleść jeszcze można ślady dawnej świetności regionu.
Łaziska
Historia miejscowości sięga czasów średniowiecza, a jej losy na przestrzeni ostatniego wieku splatają się z losami znamienitych rodów -Kleniewskich i Iłłakowiczów. Niewiele dowodów tej swietności przetrwało do naszych czasów, ale na szczęscie zachowała się bogata i bardzo ciekawa dokumentacja, którą można prześledzić w Gminnej Bibliotece.


Trzciniec
Miejscowość leży w północno - wschodniej części gminy, gdzie odkryto najstarsze na tym terenie slady osadnictwa przypadającego na II okres epoki brązu,czyli 1400 lat p.n.e. Na początku XX wieku w okolicach Trzcińca prowadzone były prace wykopaliskowe, efektem których było odkrycie wielu okazów ceramiki oraz przedmiotów z brązu i żelaza. Najwcześniejsze znaleziska archeologiczne z Trzcińca pochodzą z II okresu epoki brązu (około 1400 lat p.n.e.).Obiektem badań były odkryte tu cmentarzyska. Pierwsze odkrycia przypadają na lata 1908 - 1911 i są zaliczane do kultury trzcinieckiej. Terminu tego po raz pierwszy użył J. Kostrzewski w 1930 r. Nazwa kultury pochodzi od miejscowości Trzciniec. W Trzcińcu dnia 4 lipca 1959 r. znaleziono jeden z największych skarbów numizmatycznych Lubelszczyzny . Znalazcą był Jan K. zamieszkały we wsi Trzciniec.

Wrzelów
Wieś Wrzelów to bardzo stara osada z 1409 roku. Poczatkowo majątek był własnością szlachecką należącą później do kilku osób, zaś w XV wieku stał się własnością ziemską jednego dziedzica.
We wsi warto obejrzeć dom zbudowany przez Marię Kleniewską w 1923 roku , zwany "Piastowa Chata". Jest on kryty dachówką i posiada, zachowane do dziś, resztki interesujšcej ciesiołki. W 1930 roku Kleniewska podarowała "chatę" siostrom felicjankom. Po kilku latach zamieszkały w nim siostry zmartwychwstanki. W chacie mieściło się przedszkole oraz zbierali się młodzi i starzy, udzielano także pomocy chorym.Najstarszym budynkiem mieszkalnym we wsi jest dom Pana Czesława W. zbudowany w 1900 roku.

Janiszów
Tutaj obejrzeć możemy dwa spośród czterech znajdujących się na terenie gminy pomników, upamiętniających walkę z niemieckim okupantem.
Działające w tym regionie oddziały partyzanckie Armaty, Przepiórki i Bolka, dokonały kilku akcji przeciw hitlerowcom. 25 sierpnia 1944 roku oddziały BCH stoczyły w Janiszowie bój z wycofującymi się za Wisłę Niemcami.
Układ dróg i zabudowa wsi prezentuje styl zwany dróżnicą. Obejrzeć to możemy w najstarszej części wsi.

Kamień
Na brzegu Wisły malowniczo położona jest wieś Kamień. W XV w. wies była własnością królewską. Znajdują się tu pozostałości po pięknym parku angielskim i dworze należącym do rodu Cywińskich. Niestety, dawną ich świetność podziwiać można tylko na starych fotografiach.
Atrakcją miejscowości jest lasek wierzbowy w starym korycie Wisły i malowniczy brzeg królowej rzek.


Piotrawin
Najbardziej znaną miejscowością turystyczną na terenie gminy jest Piotrawin. Znajdujący się tutaj XIV-wieczny gotycki kościół. Św. Stanisława B.M. oraz kaplica grobowa wskrzeszonego przez niego Piotra Strzemieńczyka -właściciela Janiszowia zajmują najważniejsze miejsce wśród architektonicznych pamiątek tych ziem. Ich fundatorem jest Zbigniew Oleśnicki. Budowle te - unikat w skali kraju- przetrwały do dziś w prawie nie zmienionym stanie.


W kościele obejrzeć można późnorenesansowy ołtarz główny z I poł. XVII w., obraz sądu Bolesława Śmiałego nad biskupem Stanisławem z datą 1601r., gotycką tablicę erekcyjną z postaciami Madonny, biskupa i fundatora. Na placu przykościelnym leży kilkanaście kamiennych głowic jońskich z lat 1770 -1772. Architekt Ferdynand Franciszek Nax przygotowywał je pod budowę monumentalnej bazyliki. Budowa nie doszła do skutku, ponieważ jej fundator, bp. Kajetan Sołtyk został wywieziony do Kaługi.
Na granicy Gminy Łaziska, na skraju Piotrawina znajduje się nieczynny kamieniołom, licznie odwiedzany przez turystów, doskonałe miejsce na biwaki ogniska i plenery malarskie, stąd bowiem podziwiać można niezapomniane widoki.

Autor: Anna Buda
Fotografie: Małgorzata Wojciechowska, Marta Lorek

Opracowanie komputerowe Marta Lorek